Protestantse gemeente Kamperland
Kerkgebouw “De Ark”
Veerweg 100
Kamperland
Tel. 0113-373046

Diensten
Iedere zondagmorgen, aanvang 9.30 uur
Er is crèche en kindernevendienst.
Gasten zijn hartelijk welkom in onze diensten!

Postadres
Protestantse gemeente Kamperland
Postbus 17
4493 ZG Kamperland

Rekeningnummers
Rabobank te Kamperland

Zendingscommissie
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL92RABO 0371400244

Diaconie
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL21RABO 0312200676

Bank Kerk
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL89RABO 0371400880

Predikant
Ds. J.J. de Lange
Veerweg 59
4493 AM Kamperland
tel: 0113-851791
email: domineedelange@gmail.com
Stuur een email

Scriba
Annemieke Lobik
tel: 06-29344430
email: scribapknkamperland@hotmail.com
Stuur een email

Coordinerend koster dhr. G. van de Kreeke
tel: 06-13368482

Beamercommissie
beamerkamperland@gmail.com
Stuur een email

Website
website@dearkkamperland.nl