‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’

Filippenzen 2:4

Op donderdag 12 maart zijn van rijkswege nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus  COVID – 19 afgekondigd. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Daarin wordt gesproken over het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan 100 mensen.

Vanuit de Protestantse Kerk is ook een richtlijn gegeven voor kerkdiensten en wordt er een alternatief geboden voor mensen die niet naar de kerk kunnen gaan: scriba René de Reuver zal zondag voorgaan in een dienst in de kapel van het Landelijke Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Deze dienst wordt door de EO uitgezonden, zondagmorgen om 9.20 uur, NPO2. https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De Protestantse Kerk baseert haar richtlijn op de door de overheid afgekondigde maatregelen en spreekt over kerkdiensten met meer dan 100 mensen. Classispredikant Arie van der Maas heeft de richtlijn nog iets aangescherpt: ‘Denk goed na wat je doet met kerkdiensten voor kleinere aantallen mensen’. https://www.gelovenindedelta.nl/coronavirus-hoe-ga-je-daar-in-de-kerk-mee-om/

De kerkenraad van Protestantse Gemeente Kamperland heeft zich bezonnen op de situatie. Ons hebben vragen van gemeenteleden bereikt. Enerzijds is er de zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid, anderzijds is er aandacht voor diegenen die vanuit hun werk, bijvoorbeeld in zorginstellingen, het advies hebben gekregen om geen bijeenkomsten bij te wonen van meer dan 10 personen.

De kerkenraad heeft voor zondag 15 maart besloten om de kerkdienst af te gelasten. Wij verwijzen voor deze zondag naar de uitzending op NPO 2, die om 9.20 uur begint. De kerkenraad beraadt zich op het vormgeven van vieringen, voorlopig voor 22 en 29 maart maar indien nodig voor langere termijn, die via kerkradio, kerk-tv en de website te volgen of terug te kijken zullen zijn.

Wij houden onze ogen deze dagen gericht op de HEER. Wij weten ons leven in Zijn hand geborgen. Tegelijkertijd geldt in de christelijke gemeenschap het advies van Paulus: “Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.” Het is pijnlijk te moeten besluiten dat juist de eredienst op dit moment niet gehouden wordt. Dat voelt alsof we het hart uit ons kerk-zijn snijden. Toch is de kerkenraad van mening dat dit op dit moment verstandig is. Een vorm van ‘vasten’. We onthouden ons van dat wat ons het meest dierbaar is, omdat we niet zouden willen dat onze eredienst achteraf een plaats zou blijken te zijn waar besmetting plaatsvindt. De kerkenraad hoopt dat de voorzichtigheid omtrent het bijeenkomen in groter verband ertoe leidt dat het pastoraat en diaconaat juist wel goed doorgang kunnen vinden.

Namens de kerkenraad,

Marianne Wittkamp, voorzitter Kerkenraad

Ds Jacolien de Lange, predikant