Protestantse Gemeente te Kamperland.
De Protestantse Gemeente in Kamperland is een Christelijke geloofsgemeenschap die het Woord van God als uitgangspunt heeft. We stellen ons open voor God en voor elkaar door samen naar Zijn Woord te luisteren en Zijn Zoon Jezus Christus te dienen en te volgen, Hem te aanbidden en te eren.

De Protestantse Gemeente te Kamperland: een levende, gastvrije en dienstbaregemeente.

Levende gemeente.
We geven op allerlei manieren vorm en inhoud aan het Evangelie. We spreken uit wat ons beweegt en wat ons bezig houdt in het geloof. We zijn een gemeenschap waarin we bewust naar elkaar luisteren en naar elkaar omzien. We accepteren elkaar zoals we zijn en geven elkaar daartoe de ruimte, zodat een ieder, jong en oud, zich thuis voelt. Er is in de ontmoeting met elkaar plaats voor verschillende vormen van geloofsbeleving: bijvoorbeeld in kerkdiensten en vespers, in kringen en themabijeenkomsten, in kerkmuziek, in pastorale aandacht, in diaconale dienstverlening.

Gastvrije gemeente
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze activiteiten. We maken u graag deelgenoot van wie we zijn en waar we voor staan.

Dienstbare gemeente
Wij blijven ons als kerkgemeenschap inzetten voor een eerlijker verdeling van onze aardse schatten, voor een leefbare en vreedzame samenleving en voor het behoud van de schepping.
Als kerkelijke gemeenschap staan wij midden in de samenleving. Wij onderhouden contacten met verschillende organisaties en werken samen met andere geloofsgemeenschappen. Via diverse activiteiten geven we blijk van onze aanwezigheid en betrokkenheid in die samenleving.