Welkom in de kerk – Coronaprotocollen 30-07

Protocollen erediensten De Ark en steigerdiensten Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat we de afgelopen maanden via online – diensten velen hebben kunnen bereiken. Wat een zegen dat we die technische mogelijkheden hebben in ons gebouw! Van een hulpmiddel voor wie niet meer naar de kerk kon, is dit uitgegroeid tot een blijvende […]

Collectes november

Collectes Zondag 01-11-2020 1e Collecte          Zending ‘Delta voor Indonesië t.n.v. Gemeente Wissenkerke-Geersdijk ovv ‘Zendingsproject’  NL83 RABO 0373 7330 46 2e Collecte         Algemeen kerkenwerk t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06 3e Collecte         Extra coronacollecte t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06   Collectes Zondag 5-11-2020 1e Collecte  […]

Statement coronavirus 13-03

‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ Filippenzen 2:4 Op donderdag 12 maart zijn van rijkswege nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus  COVID – 19 afgekondigd. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland Daarin wordt gesproken over het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan 100 mensen. Vanuit de Protestantse Kerk is ook een […]