Kerkbalans

Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ Ook dit jaar gaat in januari de Actie Kerkbalans weer van start. Het thema dit jaar is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze kerk een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen dat we […]

40-dagentijd kalender

Via deze link kunt u een gratis 40-dagentijd kalender bestellen.

Welkom in de kerk – Coronaprotocollen 30-07

Protocollen erediensten De Ark en steigerdiensten Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat we de afgelopen maanden via online – diensten velen hebben kunnen bereiken. Wat een zegen dat we die technische mogelijkheden hebben in ons gebouw! Van een hulpmiddel voor wie niet meer naar de kerk kon, is dit uitgegroeid tot een blijvende […]

Collectes februari 2021

  Collectes Zondag 07-02-2021 1e Collecte          Werelddiaconaat – Bangladesh (afdracht)) t.n.v. Diaconaal Beraad Protestantse Gemeente Kamperland NL21 RABO 0312 2006 76 2e Collecte         Plaatselijke gemeente t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06 2e Collecte         Extra corona-collecte t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 […]

Statement coronavirus 13-03

‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ Filippenzen 2:4 Op donderdag 12 maart zijn van rijkswege nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus  COVID – 19 afgekondigd. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland Daarin wordt gesproken over het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan 100 mensen. Vanuit de Protestantse Kerk is ook een […]