Hieronder kunt u de overeenkomst voor periodieke gift downloaden:

Overeenkomst periodieke Gift PKN-gemeente