Protestantse gemeente Kamperland
Kerkgebouw “De Ark”
Veerweg 100
Kamperland
Tel. 0113-373046

Diensten
Iedere zondagmorgen, aanvang 9.30 uur
Er is crèche en kindernevendienst.
Gasten zijn hartelijk welkom in onze diensten!

Postadres
Protestantse gemeente Kamperland
Postbus 17
4493 ZG Kamperland

Rekeningnummers
Rabobank te Kamperland

Zendingscommissie
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL92RABO 0371400244

Diaconie
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL21RABO 0312200676

Bank Kerk
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL89RABO 0371400880

Tijdelijk predikant                                                                                                                           Edwin de Jong, edwinmdejong@gmail.com, 06-54 38 36 94

Kerkelijk werker                                                                                                                             Jacqueline Platteeuw, jacqueline@platteeuw.eu, 06-20 14 30 07

Predikant
Vacant

Scriba
Jolanda en Koos Bakker
email:  scriba@dearkkamperland.nl                                                                 Stuur een email

Coordinerend koster dhr. G. van de Kreeke
tel: 06 – 30 95 63 20

Beamercommissie
beamerkamperland@gmail.com
Stuur een email

Website
website@dearkkamperland.nl