Protestantse gemeente Kamperland
Kerkgebouw “De Ark”
Veerweg 100
Kamperland
Tel. 0113-373046

Diensten
Iedere zondagmorgen, aanvang 9.30 uur
Er is crèche en kindernevendienst.
Gasten zijn hartelijk welkom in onze diensten!

Postadres
Protestantse gemeente Kamperland
Postbus 9
4493 ZG Kamperland

Rekeningnummers
Rabobank te Kamperland

Zendingscommissie
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL92RABO 0371400244

Diaconie
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL21RABO 0312200676

Bank Kerk
Protestantse gemeente te Kamperland IBAN: NL89RABO 0371400880

Predikant
Ds. J.J. de Lange
Veerweg 59
4493 AM Kamperland
tel: 0113-851791
email: domineedelange@gmail.com
Stuur een email

Scriba
Annemieke Lobik
tel: 06-29344430
email: scribapknkamperland@hotmail.com
Stuur een email

Coordinerend koster dhr. G. van de Kreeke
tel: 06-13368482

Beamercommissie
beamerkamperland@gmail.com
Stuur een email

Website
website@dearkkamperland.nl