Algemeen Nieuws

3 Items

Collectes Zondag 05-07-20

Collectes Zondag 05-07-20 1e Collecte           Binnenlands diaconaat (afdracht diaconie) t.n.v. Diaconaal beraad Protestantse Gemeente Kamperland NL21 RABO 0312 2006 76 2e Collecte           Kindernevendienst t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06 3e Collecte          Extra coronacollecte t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06 Svp altijd het doel van de collectes vermelden […]

STATEMENT CORONAVIRUS 13-03

‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ Filippenzen 2:4 Op donderdag 12 maart zijn van rijkswege nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus  COVID – 19 afgekondigd. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland Daarin wordt gesproken over het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan 100 mensen. Vanuit de Protestantse Kerk is ook een […]

VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN !!! (klik hier)

In verband met het Corona virus wordt er zondag 15 maart GEEN Kerkdienst gehouden in de Protestantse Gemeente (De Ark). Via NPO-2 wordt zondag 15 maart om 9.30 uur een korte overdenking uitgezonden van dominee De Reuver, ter vervanging van diensten die niet doorgaan. Op zondag 22 maart en zondag 29 maart zal er ook […]