Algemeen Nieuws

3 Items

Welkom in de kerk – Coronaprotocollen 30-07

Protocollen erediensten De Ark en steigerdiensten Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat we de afgelopen maanden via online – diensten velen hebben kunnen bereiken. Wat een zegen dat we die technische mogelijkheden hebben in ons gebouw! Van een hulpmiddel voor wie niet meer naar de kerk kon, is dit uitgegroeid tot een blijvende […]

Collectes Zondag 13-09-20

Collectes Zondag 13-09-20 1e Collecte          Jeugdwerk JOP t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06 2e Collecte          Onderhoud gebouwen t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06 Svp altijd het doel van de collectes vermelden wanneer u geld overmaakt, Alvast bedankt !!  

Statement coronavirus 13-03

‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ Filippenzen 2:4 Op donderdag 12 maart zijn van rijkswege nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus  COVID – 19 afgekondigd. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland Daarin wordt gesproken over het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan 100 mensen. Vanuit de Protestantse Kerk is ook een […]