2 juli

Dank voor je vrijheid – God heeft onze ketens verbroken
Dank voor je rijkdom – God heeft ons ermee gezegend
Dank voor je werk – God heeft ons er kracht voor gegeven
Dank voor je bedrijf – God heeft je de mogelijkheden geschapen
Dank voor je school, en alles wat je mag leren – God schenkt je kansen en gaven om je te ontwikkelen

Dank voor je eten – dat je er van kunt genieten
Dank voor je kleding – dat je het met vreugde mag dragen
Dank voor je huis – dat je er veilig mag wonen
Dank voor je gezondheid – naar lichaam en geest

Bid voor wie de littekens van gebondenheid dragen
Bid om oog voor die littekens, begrip,
bid voor wie ook nu nog geketend zijn,
bid om bevrijding voor wie in moderne slavernij geketend is

Bid voor wie in armoede leeft, geen hoop op beter
Bid voor wie in rijkdom gevangen zit – maar ongelukkig is
Bid voor wie in armoede opgroeit – om perspectief.
Bid voor wie in rijkdom opgroeit – om besef van verantwoordelijkheid

Bid voor wie wil werken, maar geen werk heeft
of niet de gezondheid heeft om te kunnen werken
Bid voor wie werk zoeken – en voor wie de moed heeft opgegeven
Bid voor wie zijn/haar bedrijf in zwaar weer ziet
Bid voor wie school een last is, een onveilige plek,
een plaats waar je je niet thuis voelt
Bid voor wie geen kans op scholing heeft – om kansen

Bid voor wie honger heeft
– naar voedsel
– naar gerechtigheid
Bid voor wie geen kleding heeft, of onvoldoende
bid dat wij ook krijgen voor de mens die minder heeft
Bid voor wie dak- of thuisloos is,
voor wie leeft in een hut of krot, of steeds maar moet ‘logeren’
Bid voor wie ziek is – naar lichaam, soms al zo lang lijdend
bid voor wie lijdt onder geestelijke moeite
om begrip, mededogen, én bevrijding.