#Biddenalsdekerkklokluidt

Dank voor de rust van het weekend
Dank voor de schone lucht
Dank voor water uit de kraan
Dank voor het handen wassen – dat we water en zeep hebben
Dank voor de was aan de lijn –
omdat we wassen kunnen, en kleding in overvloed hebben
Dank voor de dagelijkse boodschappen
en dat we geen tekorten hebben.

Dank voor uw moeder, de vrouw die u leven gaf,
de liefde waarmee zij u opvoedde
Dank voor uw kinderen – dat God u met hen zegende
Dank dat de Heer moeder en vader wil zijn voor ieder,
die Zijn liefde zoekt.

Bid voor wie niet tot rust kunnen komen,
omdat de onrust in het bloed zit
Bid voor wie genieten van de schone lucht – maar vanwege het gebrek aan luchtvaart hun baan dreigen te verliezen
Bid voor al die plaatsen op de wereld, waar géén schoon water is om te drinken
Bid voor al die plaatsen, waar water en zeep ontbreken,
zo nodig in deze tijd van hygiëne om ziekte te voorkomen
Bid voor wie onvoldoende kleding hebben,
voor wie geen schoon water om te wassen heeft
Bid dat wij leren zien, hoe we helpende hand kunnen zijn

Bid voor wie nauwelijks nog boodschappen kan doen,
omdat de armoede toeslaat
Bid voor die plaatsen op de wereld, waar armoede, honger, tekort heersen – om Gods ontferming,
én om de bereidheid van onze overvloed te delen.

Bid – voor alle vrouwen die geen moeder konden worden
Bid – voor moeders die hun kinderen niet meer zien
Bid – voor moeders die hun kind aan de dood moesten afstaan
Bid – voor kinderen die géén goede herinnering aan hun moeder hebben
Bid voor kinderen, die hun moeder hebben verloren,
of haar niet meer kunnen / mogen ontmoeten.
Bid, dat de Heer zich juist in deze tijd ontfermt
over moeders zonder kinderen, en kinderen zonder moeder.