#biddenalsdekerkklokluidt

Dank deze vrijdag voor die ándere vrijdag,
de vrijdag waarop Jezus onze vergeving heeft verkregen.
Dank deze vrijdag voor vergeving en nieuwe hoop

Dank voor je inkomen,
Dank voor je werk – en het werk van je kinderen
Dank voor je huis, een veilig thuis

Bid om kracht om te vergeven, wat jou is aangedaan
Bid om de moed vergeving te vragen voor je fouten
Bid om de moed vergeving te ontvangen
en niet vast te houden aan je schuld

Bid voor wie onzeker zijn over hun inkomen, hun bedrijf
bid voor wie zijn/haar baan verliest,
bid voor wie zijn/haar bedrijf ziet omvallen
Bid voor wie geen thuis hebben, maar zwerven moeten
Met juist nu geen veilige plek om zich terug te trekken

Bid om vernieuwing en vergeving,
voor jezelf,
voor de kerk,
voor ons land,
voor de wereld.
Dat Gods koninkrijk zichtbaar wordt.
Dat er vrede zal zijn, en een einde aan alle pijn.