#biddenalsdekerkklokluidt

Dank voor perspectief
Dank voor hoop
Dank dat we stapjes vooruit kunnen maken
Dank dat de eerste piek van het virus bedwongen lijkt

Dank voor kennis en wetenschap
Dank voor nieuwsgierigheid en onderzoekers
Dank voor voorzichtigheid, voor mensen die veiligheid bewaken
Dank voor wijsheid
Dank dat het beginsel van alle wijsheid is dat we God mogen kennen

Bid voor wie ontmoedigd raakt door de lange periode van maatregelen
Bid voor wie perspectief voor zichzelf, zijn of haar bedrijf mist
bid voor wie de hoop verliest
Bid voor wie onzeker zijn over hun gezondheid en risico’s

bid voor die landen en plaatsen, waar het virus nog woekert
Bid voor vluchtelingen in kampen,
voor mensen in sloppenwijken
voor landen waar niet of nauwelijks zorgvoorzieningen zijn
om bescherming, om hulp, om perspectief

Bid voor wetenschappers – dat zij goede keuzes maken
Bid voor onderzoekers – dat zij mogen ontdekken
Bid dat we onze kennis inzetten tot heling en hulp,
en niet voor eigen macht en voorspoed alleen
Bid dat we in al ons zoeken en leren in het oog houden
dat God de bron van alle kennis is,
en Hij ons verantwoordelijk vraagt daarmee om te gaan.