#biddenalsdekerkklokluidt

Dank de Heer voor de regen
Dank de Heer voor wat groeit en bloeit
Dank de Heer voor Zijn zorg voor de schepping
Dank de Heer voor Zijn zorg voor jou en mij.

Prijs de Heer om Zijn almacht – de wereld is veilig in Zijn hand
Prijs de Heer om Zijn inzicht – Hij weet het begin en het eind
Prijs de Heer om Zijn trouw – Hij laat niemand vallen
Prijs de Heer om Zijn vrede – een vrede die het verstand te boven gaat

Bid om de regen die het land nodig heeft
en om de wijsheid, goed met onze waterhuishouding om te
gaan
Bid de Heer dat gewassen mogen groeien, velden opbloeien
en om de wijsheid goed om te gaan met wat groeit en bloeit
Bid de Heer om zegen over de schepping, om herstel
en om de wijsheid om met de problemen die we hebben veroorzaakt, om te kunnen gaan
Bid de Heer om zorg voor je naaste, voor jezelf,
en bid om de liefde om voor ieder die op je pad komt, naaste te zijn.

Bid voor onze wereld waarin velen zich onveilig voelen
Bid voor wie vastlopen, het overzicht verliezen
Bid voor wie in de stress van deze coronatijd verstrikt raken
Bid voor wie gediscrimineerd wordt,
Bid om inzicht, hoe we discriminatie kunnen stoppen,
zowel het bewuste als het onbewuste gedrag.
Bid voor wie zich in de steek gelaten wordt
Bid om inzicht, wie zich door jou in de steek gelaten voelt
Bid om vrede – voor deze wereld, voor ieder, voor jezelf.