Dank God voor de leiding van je leven
Dank God dat Hij wéét wat wij nodig hebben
Dank God dat Hij voor ons zorgt
Dank God dat wij voor elkaar mogen zorgen
Dank God voor Zijn goedheid en Zijn zegen.

Dank God dat Hij ons kent –
ook als wij taal en gedachten kwijt raken
Dank God dat Hij in onze herinneringen liefde schenkt
als wij het heden niet meer kunnen vatten
Dank God voor de liederen, die dragen
als wij de woorden niet meer zeggen kunnen

Dank God dat wij mogen leven in verwachting
met hoop op de toekomst
Dank God dat Hij ons kracht geeft
te lopen in Zijn licht.
Dank God, dat we Zijn licht tegemoet mogen leven

Bid God om leiding – om wat nódig is
Bid God om wat jou zorgen baart
en om de kracht te zorgen voor een ander
Bid om open ogen, wie jouw zorg nodig heeft
en bid om de kracht de zorg vol te houden
Bid ook voor hen, die zorgen, mantelzorger zijn,
en voor wie het te zwaar dreigt te worden.

Bid voor wie zich ongekend voelt, onbemind
Bid voor wie taal en gedachten kwijt raken
en bid voor hun naasten die hun geliefde steeds moeilijker
kunnen bereiken
Bid voor wie deze wereld niet meer kan vatten,
om de onzekerheid en angst die zij voelen
dat zij gedragen worden door liederen, herinneringen,
dat zij gedragen worden door Gods liefde.

Bid om hoop, toekomstverwachting
Bid om rust daarin, vertrouwen dat het góéd is
Bid om Gods licht over jouw leven,
bid om Gods licht over je geliefden
Bid om Gods licht over allen die zoeken naar Zijn licht
Bid om Gods licht in deze wereld!