#biddenalsdekerkklokluidt

Dank voor het lied
Dank voor muziek
Dank voor gedichten, teksten die woorden geven

Dank voor de Psalmen – liederen ons geschonken
Dank voor oude liederen – om hun draagkracht
Dank voor nieuwe liederen – die ons ruimte en woorden schenken
Dank voor de gave van muziek,
Dank voor hen, die deze gave met ons delen

Bid, of zing als bidden niet meer baat
Bid voor wie muziek maakt – om vreugde in de muziek
Bid dat steeds weer mensen hun muzikale gaven ontdekken
Bid voor wie ons teksten geven, woorden
Bid zónder woorden, voor dat, wat je niet kunt benoemen

Bid dat we blijven zingen –
Bid dat we kúnnen blijven zingen, of de zang weer oppakken
Bid voor een lied in je hart, in je hoofd, dat troost en draagt,
Bid om een lied dat je kunt jubelen van vreugde
Bid dat onze liederen onze muziek, God eren