#biddenalsdekerkklokluidt

Dank voor Gods dagelijkse zorg
Dank voor de zon, die ons hart verlicht en verwarmd
dank voor het voedsel dat we hebben, voldoende om te delen
dank voor rust en vrede, geen paniek
dank voor troost en liefde
dank voor Gods trouw, dat Hij ook nu Zijn schepping niet loslaat.

Bid voor wie zorg nodig hebben:
om de moed zich over te geven
om Gods nabijheid, nu zij vaak eenzaam/zonder bezoek zijn
Bid voor hen, van wie het hart donker is, vol verdriet of angst
Bid voor wie – in ons land, en elders – tekort aan voedsel hebben,
voor wie geen dak boven hun hoofd hebben,
geen plek om te schuilen
bid voor wie niemand heeft die hen troosten wil,
en voor wie zich niet meer durft te laten troosten
bid dat mensen Gods trouw zullen ervaren,
juist nu.

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw o Heer,
iedere morgen aan ons weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer, aan ons betoond!