#biddenalsdekerkklokluidt

Vanuit een oproep die de Paus afgelopen zondag heeft gedaan
hebben vele kerken wereldwijd, en ook onze Protestantse Kerk in Nederland de volgende oproep gedaan:
Laten we woensdag 25 maart om 12.00 uur gezamenlijk onze stem verheffen in gebed, en het Onze Vader bidden.

We bidden, in het besef dat gebed geen ‘magische oplos-truc’ is, maar dat wij geroepen zijn om voor deze wereld en onszelf te bidden, om Gods genade te roepen.

Daarom, in gezamenlijkheid met vele christenen wereldwijd:
Bidt het Onze Vader

Dank vervolgens
voor hen, die inmiddels genezen zijn
voor de medische mogelijkheden die we hebben
voor de orde, rust en vrede in ons land
voor allen die juist ook op de achtergrond ons land schoon houden
– mensen van de straat-reiniging, plantsoenonderhoud
– mensen van de vuilophaal- en verwerkingsdienst
– Waterzuivering, waterwinning, water toelevering
Dank voor onze veilige, ruime huizen en tehuizen

Bid voor hen die ziek zijn, ernstig ziek zijn
bid voor wie zich zorgen maken om een geliefde
bid dat de medische mogelijkheden niet uitgeput raken
bid voor plaatsen, landen, waar de medische sector wél overbelast is geraakt
Bid voor de medici, verzorgers, …..
dat zíj niet overbelast raken
– door het vele werk
– door het vele emotionele lijden dat zij zien
– door de beslissingen die zij moeten maken
– door eigen onzekerheid en vragen
Bid voor landen, plaatsen, waar ruimte niet te vinden is,
waar hygiëne problematisch is
waar water voor hygiëne tekort is
– voor vluchtelingenkampen
– voor sloppenwijken
– voor de binnen- en voorsteden wereldwijd waar armoede heerst en mensen móeten werken om te eten
– voor wie geen werk, en dus geen inkomen meer heeft
– voor de vele hulpverleners, die met hun handen in het haar zitten.

sluit af met het Onze Vader, evt. gezongen lied 371