#biddenalsdekerkklokluidt

DANK dat de boeren het land op kunnen, werkend aan de nieuwe oogst
dank dat chauffeurs, logistieke bedrijven, ons land bevoorraad houden
dank voor de inzet van al die mensen die ‘gewoon’ aan het werk zijn – ondanks hun zorgen: stratenmakers, fabrieksmedewerkers, winkelpersoneel
Dank voor de velen die gezond zijn, en dit werk kúnnen doen.

BID voor hen, die ziek zijn.
Bid ook voor de andere, zwaar getroffen landen: Italië, Spanje, Zuid-Korea,
Bid voor hen die extra kwetsbaar zijn in deze crisis: Dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen in armoede
Bid voor Afrika, waar het zorgsysteem zo veel kwetsbaarder is: om bescherming, om moed, om hoop.

Bid dat wij, die leven van de Hoop, die Hoop mogen doorgeven:

Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in Uw woord.
Spreek door ons heen, tot de verdrukten
zo wordt Uw stem gehoord….

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn in het duister
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, in ieder huis!