20 maart

#biddenalsdekerkklokluidt

Dank voor alle initiatieven om
– contact te houden
– kwetsbaren te ondersteunen
– thuisonderwijs mogelijk te maken
Dank dat we de digitale mogelijkheden hebben,
Dank ook voor de inzet van allen die hier op de achtergrond aan werken.
Dank voor de postbezorgers, die kaartjes bezorgen,
juist nu zo belangrijk als bron van hoop

Bid voor wie geen bezoek meer mag ontvangen
bid voor hen die hun geliefde niet kunnen bezoeken,
terwijl het vaak zo kwetsbare mensen zijn.
bid voor kinderen en volwassen in gehandicaptenzorg,
die niet kĂșnnen begrijpen waarom hun leven zo veranderd
Bid voor de mensen in behandeling in de GGZ
intern of ambulant
Bid dat zij niet vastlopen nu er geen dagbesteding is,
nu zorggesprekken steeds minder kunnen plaatsvinden