Het is de afgelopen dagen wat onregelmatig, maar ik blijf proberen de gebedspost te plaatsen…

#biddenalsdekerkklokluidt

Dank dat God er is – altijd
Dank voor kleine knipoogjes
Dank voor Zijn trouw

Dank voor adem om te zingen
dank voor tranen om te huilen
Dank voor handen om te strelen
dank voor voeten die je dragen
dank voor je lichaam, door God geweven

Dank voor wie om je heen staan
familie in bloed of in liefde
Dank voor wie op de achtergrond bidden
in stilte, maar dragende kracht

Bid voor wie God niet ervaart
Bid voor wie zoekt maar niet vindt
Bid voor wie niet durft geloven in trouw,
omdat trouw te vaak beschadigd werd

Bid voor wie te weinig adem heeft om te zingen
Bid voor wie de keel dichtgesnoerd voelt in verdriet
Bid voor wie wel huilen wìl, maar het niet kan

Bid voor wie handen te vaak als grijpend, slaand heeft ervaren
Bid voor wie met voeten vertreden en vertrapt zijn
Bid voor wie de voeten hem, haar niet kunnen dragen
Bid voor wie het eigen lichaam niet kan liefhebben
Dat Gods handen mogen koesteren,
dat Hij zal dragen,
dat Hij zal doen opstaan
Dat Hij liefde schenkt.

Bid voor je familie, je vrienden, je naasten
Bid ook voor hem of haar, met wie je moeite hebt
Bid voor wie niet bidden kan, of het nooit leerde
Bid om Gods nabijheid