#biddenalsdekerkklokluidt

Dank voor de zorg
Dank voor artsen, verplegers, ondersteuners, behandelaars,
Dank voor begeleiders, activiteitenbegeleiders, therapeuten
Dank voor allen, die ons dienen in de zorg
Dank voor hun moed, om ook in deze crisis te blijven werken
Dank voor hun trouw en inzet
Dank dat God hen heeft gedragen
Dank dat God hen blijft dragen

Dank voor de schoonmakers,
Dank voor de reinigingsdienst
Dank voor wie onze straten schoon, netjes, verzorgd houden
Dank voor wie jouw kantoor netjes houdt,
Dank voor wie jouw werkplek opruimt
Dank voor allen, in onzichtbare, dienstbare banen

Dank dat God ieder ziet, óók en juist diegene,
die wij vaak over het hoofd zien.

Bid voor wie werken in de zorg
Om volharding, kracht en moed
Om rust, nu de eerste piek van zorg voorbij is
Om wijsheid, nu deze ziekte nog lang onder ons zal zijn
Om uithoudingsvermogen en vernieuwing van kracht
nu nog steeds ontzettend veel gevraagd wordt
Bid voor hen die werken in tehuizen, instellingen
dat zij fantasie en energie voor hun werk krijgen
de flexibiliteit die nodig is voor alle improvisaties
Bid ook voor wie wonen in huizen en instellingen
voor wie niet begrijpen waarom er geen bezoek is,
Waarom zij niet even naar iemand toe kunnen
Bid voor de verzorging en begeleiding van deze mensen
om het geduld om te blíjven uitleggen
Bid om wijsheid en menselijkheid in de omgang met regels
om voorzichtigheid én de moed om de mens te zien

Bid voor allen die werken in schoonmaak,
in de reinigingsdienst
bij afvalverwerkers
om bescherming, rust en moed voor hun werk
Bid ook dat we als maatschappij onze ogen openen
voor wie vitaal werk doen –
dat er rechtvaardige beloning komt,
waardering,
zicht op de méns, niet de taak of het uurloon.