Posts from

2130 of 68 items

9 mei

#Biddenalsdekerkklokluidt Dank voor de rust van het weekend Dank voor de schone lucht Dank voor water uit de kraan Dank voor het handen wassen – dat we water en zeep hebben Dank voor de was aan de lijn – omdat we wassen kunnen, en kleding in overvloed hebben Dank voor de dagelijkse boodschappen en dat […]

8 mei

#biddenalsdekerkklokluidt Dank deze vrijdag voor die ándere vrijdag, de vrijdag waarop Jezus onze vergeving heeft verkregen. Dank deze vrijdag voor vergeving en nieuwe hoop Dank voor je inkomen, Dank voor je werk – en het werk van je kinderen Dank voor je huis, een veilig thuis Bid om kracht om te vergeven, wat jou is […]

7 mei

#biddenalsdekerkklokluidt Dank voor perspectief Dank voor hoop Dank dat we stapjes vooruit kunnen maken Dank dat de eerste piek van het virus bedwongen lijkt Dank voor kennis en wetenschap Dank voor nieuwsgierigheid en onderzoekers Dank voor voorzichtigheid, voor mensen die veiligheid bewaken Dank voor wijsheid Dank dat het beginsel van alle wijsheid is dat we […]

6 mei

#biddenalsdekerkklokluidt Dank voor de zorg die we dag aan dag van God ontvangen Dank voor Zijn aanwezigheid, in tijden van hoop en wanhoop Dank voor Zijn geduld, als wij dwalen Dank voor Zijn koorden van liefde, waarmee Hij ons trekt Dank voor de mens, die voor jou zorgt Dank voor de zorg die jij aan […]

5 mei – bevrijdingsdag

#biddenalsdekerkklokluidt Dank voor de vrijheid Dank dat we leven in een democratie Dank dat je mag zijn wie je bent Dank dat wij ons vrij mogen uiten Dank dat we in alle openbaarheid mogen geloven, mogen bidden, mogen samenkomen Dank voor allen, die onze vrijheid bewaken politie, leger, brandweer, BOA’s rechters, politici, journalisten en activisten, […]

4 mei

#biddenalsdekerkklokluidt Dank dat we in vrijheid mogen leven Dank voor het offer van hen, die hiervoor vielen Dank dat de Heer nooit vergeet ook maar één naam Dank dat Hij de naamloze slachtoffers kent Dank dat de Heer vredevorst is Dank dat de Heer onrecht niet ongewroken laat Dank dat de Heer toekomst schept Bid […]

2 mei

#biddenalsdekerkklokluidt Dank voor wie genezen zijn Dank voor wie thuis mogen komen uit het ziekenhuis Dank voor wie toekomst zien na donkere tijden Dank voor het leven, dat geboren wordt Dank voor je eigen leven – met vallen en opstaan Dank, dat je danken mag Bid voor wie ziek zijn Bid, voor wie steeds weer […]

1 mei

#biddenalsdekerkklokluidt 1 mei Dank voor de dag, dank voor de kleine dingen tel uw zegeningen één voor één Dank voor het licht dank voor een vergezicht Dank voor hoop Dank voor een lach Dank voor het spelende kind Dank voor de oudere die zwaait Dank voor wie rust vindt Dank voor sport en spel Bid […]

30 april

#biddenalsdekerkklokluidt Dank voor je collega, je buurman of buurvrouw, je partner Dank dat iedereen zo verschillend is, Dank dat we elkaar mogen aanvullen met onze talenten Dank voor de regen die de natuur zo goed doet Dank voor het frisse groen, dat ons herinnert aan de kracht van het leven Dank voor de vogels, die […]

Speurtocht

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid wil je vieren, en gedenken wie voor de vrijheid vielen.Dat kan dit jaar niet op de ‘gewone’ manier.Juist voor de jongere Kamperlanders hebben we daarom een speurtocht door het dorp uitgezet. Die kun je hier downloaden: Tussen 30 april en 5 mei kun je deze lopen,en je oplossing inleveren bij […]