Collectes Zondag 07-03-2021

1e Collecte          Zending – Colombia (afdracht) t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06

2e Collecte         Plaatselijke gemeente t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06

3e Collecte         Extra corona-collecte t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06

Collectes Woensdag 10-03-2021 (biddag)

1e Collecte          Biddagcollecte t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06

2e Collecte         Diaconie t.n.v. Diaconaal Beraad Protestantse Gemeente Kamperland NL21 RABO 0312 2006 76

Collectes Zondag 14-03-2021

1e Collecte          Binnenlands diaconaat (afdracht) t.n.v. Diaconaal Beraad Protestantse Gemeente Kamperland NL21 RABO 0312 2006 76

2e Collecte         Diaconie t.n.v. Diaconaal Beraad Protestantse Gemeente Kamperland NL21 RABO 0312 2006 76

Collectes Zondag 21-03-2021

1e Collecte          Werelddiaconaat – Indonesië (afdracht) t.n.v. Diaconaal Beraad Protestantse Gemeente Kamperland NL21 RABO 0312 2006 76

2e Collecte         Diaconie t.n.v. Diaconaal Beraad Protestantse Gemeente Kamperland NL21 RABO 0312 2006 76

Collectes Zondag 28-03-2021

1e Collecte          Jong Protestant (afdracht) t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06

2e Collecte         Onderhoud gebouwen t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06

Svp altijd het doel van de collectes vermelden wanneer u geld overmaakt,

Alvast bedankt !!