ACTIE KERKBALANS 2021 - PKN Amersfoort

Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Ook dit jaar gaat in januari de Actie Kerkbalans weer van start. Het thema dit jaar is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze kerk een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

We hopen dat we ook in 2021 weer op u mogen rekenen voor de toekomst van onze kerk.

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van uw plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met onze gemeenteleden.

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van

25 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw toezegging voor 2021 ook mailen naar jgd@zeelandnet.nl of overmaken op rekening NL89RABO0371400880 o.v.v. Vrijwillige Bijdrage 2021.

Namens het college van Kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw toezegging,

Kees Noordhoek