Posts from mei 2020

1 Item

Collectes Zondag 09-08-20

Collectes Zondag 09-08-20 1e Collecte          Kerk in Actie / Noodhulp corona t.n.v. Diaconaal beraad Protestantse Gemeente Kamperland NL21 RABO 0312 2006 76 2e Collecte           Onderhoud van de gebouwen t.n.v. Protestantse Gemeente Kamperland NL83 RABO 0371 4004 06 Tijdens de steigerdienst (19.00 uur) zal ook worden gecollecteerd, deze collecte is Missionair, eventueel storten kan onder […]